Actueel

Beginsituatie

Een school voor vmbo en havo-onderbouw vroeg BOP een marktonderzoek uit te voeren. Om de school aantrekkelijker te maken voor leerlingen met een havo/vwo of vwo-advies wilde de school weten of een vwo-onderbouw haalbaar was.

Aanpak

BOP stelde samen met de directie de criteria vast waaraan minimaal moest worden voldaan om te kunnen starten met een vwo-onderbouw. We verspreidden een vragenlijst onder leerlingen in groep 8 van basisscholen in het voedingsgebied van de school. Op basis van dit kwantitatieve onderzoek brachten we het potentieel voor een vwo-onderbouw cijfermatig in kaart. BOP voerde daarnaast, ter onderbouwing van de cijfers, een kwalitatieve analyse uit door interviews te houden met leerkrachten groep 8 van de basisscholen in het voedingsgebied van de school en brugklasleerlingen van vo-scholen in de buurt. In deze interviews besteedden we ook aandacht aan de vraag hoe in het algemeen gedacht werd over de school om de cijfers met betrekking tot een vwo-onderbouw op waarde te kunnen schatten.

Conclusies

Uit de cijfers bleek dat een vwo-onderbouw voor deze school haalbaar was. BOP constateerde echter ook dat de school te maken had met een negatief imago als gevolg van onvoldoende aansluiting tussen de havo-onderbouw en havo-bovenbouw. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de naamsbekendheid van de school in de regio niet groot was, met name als gevolg van een onvoldoende onderscheidend profiel. Dit plaatste de haalbaarheidscijfers voor een vwo-onderbouw in een ander licht.

Resultaat

BOP adviseerde de school om prioriteit te geven aan het verbeteren van de aansluiting tussen havo-onderbouw en –bovenbouw om het imago te verbeteren. Daarbij gaven we het advies om de manier waarop de school de aansluitingsproblemen wilde aanpakken en geboekte resultaten aan verschillende doelgroepen te communiceren (bijvoorbeeld in het ouderbulletin, op de website en in gesprekken op basisscholen). Daarnaast adviseerden we de school hoe het profiel kon worden aangescherpt en hoe de naamsbekendheid in de regio kon worden vergroot. In een gesprek met de school zetten we vervolgens de voors en tegens voor de start van een vwo-onderbouw op een rij en hielpen we de school met het maken van de juiste keuze.