Nieuwsarchief

De gemeente Achtkarspelen vindt het belangrijk dat de lokale en regionale arbeidsmarkt zich blijft ontwikkelen. Bepaalde factoren, zoals krimp en een laag ambitieniveau, kunnen deze ontwikkelingen in de weg staan. BOP voerde een onderzoek uit naar de knelpunten.

Doelen

Het onderzoek naar de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is in het najaar van 2011 uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs. Vertegenwoordigers uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Achtkarspelen formuleerden eerder dat jaar, in samenspraak met mensen uit het veld, een zestal doelen:

  1. Versterken samenhang tussen arbeidsmarkt en onderwijs
  2. Verhogen leerambitie/prestatie-motivatie
  3. Verbeteren ontwikkelings- en beroepsperspectief
  4. Voorkomen braindrain
  5. Terugdringen werkloosheid
  6. Stimuleren ondernemerschap in en rond het onderwijs

Verzamelen en presentatie gegevens

Om goed onderbouwd beleid te kunnen maken was er behoefte aan meer en objectieve informatie. Omdat er vanuit diverse bronnen gegevens over dit thema te vinden zijn, is aan BOP onderzoek en communicatie gevraagd relevante informatie te verzamelen en overzichtelijk in kaart te brengen. BOP heeft inmiddels een publieksversie gemaakt van het onderzoeksrapport. Hierin worden de belangrijkste conclusies weergegeven.

achtkarspelen_publieksversie