Nieuwsarchief

De gemeente Achtkarspelen vindt het belangrijk inzicht te hebben in de stand van zaken met betrekking tot onderwijs en welzijn van jongeren in de gemeente. BOP heeft daarom begin dit jaar opnieuw uit diverse bronnen gegevens verzameld voor de jeugdmonitor onderwijs en welzijn.

Samenwerken

De jeugdmonitor is bedoeld als referentiekader voor alle partijen die in Achtkarspelen actief zijn op het terrein van onderwijs en welzijn. In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van Achtkarspelen hebben de partners voor de periode 2012 - 2015 in gezamenlijkheid speerpunten en doelen voor onderwijs- en jeugdbeleid vastgesteld. De gegevens uit de monitor worden gebruikt om de speerpunten te prioriteren en verder uit te werken. Per speerpunt/vraagstuk wordt gekeken welke partners en interventies nodig zijn. De gemeente Achtkarspelen hecht veel waarde aan samenwerking tussen verschillende partijen. Door verbinding te zoeken met andere partijen kunnen zaken beter op elkaar worden afgestemd, en dat leidt uiteindelijk tot een beter resultaat.

Publieksversie

BOP heeft inmiddels een publieksversie gemaakt van het onderzoeksrapport. In publieksversie zijn naast cijfermatige gegevens verschillende voorbeelden van samenwerking te vinden die de gemeente Achtkarspelen nu al zoekt met diverse partijen.