Nieuwsarchief

BOP heeft voor het Veluws College in Twello een marktonderzoek uitgevoerd. De school wilde weten of er voldoende potentieel is voor het starten van een vwo-onderbouw.

Inmiddels is dit marktonderzoek afgerond en heeft BOP in een adviesgesprek de voors en tegens op een rijtje gezet. Voor het Veluws College deed BOP onderzoek naar de haalbaarheid van een vwo-onderbouw op de locatie in Twello. BOP onderzocht de markt en berekende het potentieel. BOP verspreidde een vragenlijst onder leerlingen in groep 8 van basisscholen in het voedingsgebied van Twello. Op basis van deze vragenlijst bracht BOP het potentieel voor het Veluws College Twello cijfermatig in kaart, met en zonder vwo-onderbouw. BOP voerde daarnaast, ter onderbouwing van de cijfers, een kwalitatieve analyse uit door interviews te houden met leerkrachten groep 8 van de basisscholen in het voedingsgebied van Twello en brugklassers van andere scholen.

BOP schreef een heldere rapportage en hielp het Veluws College Twello in een adviesgesprek met het maken van een keuze.