Nieuwsarchief

BOP heeft de nieuwe positionering van het Dr. Nassau College in Assen en omgeving ontwikkeld. Voor zowel de scholengemeenschap in haar geheel als de locaties in Assen en omgeving zijn een eigen slogan en profiel geformuleerd.

De verschillende locaties van de scholengemeenschap van het Dr. Nassau College hebben hun eigen sfeer en kwaliteiten. Met de nieuwe slogan en profiel komen deze onderscheidende kenmerken duidelijker uit de verf. Het Dr. Nassau College wil met de nieuwe profielen benadrukken dat de openbare scholengemeenschap onderwijs biedt voor elk type kind. De scholengemeenschap en de verschillende locaties zullen de komende tijd nieuwe initiatieven en activiteiten ontplooien die duidelijk aansluiten bij hun profiel.