Nieuwsarchief

Voor het derde achtereenvolgende schooljaar zal BOP de functie van pr-medewerker bij het Dr. Nassau College in Assen op interim-basis vervullen.

BOP begeleidde een paar jaar geleden het positioneringstraject van de scholengemeenschap. In aansluiting daarop stelde BOP een schoolbreed communicatieplan op en ontwikkelde een nieuwe huisstijl. Omdat de scholengemeenschap geen pr-medewerker in dienst had, werd BOP gevraagd uitvoering te geven aan het communicatieplan. Een van onze medewerkers werd aangesteld als interim-pr-medewerker. Deze succesvolle samenwerking wordt ook dit schooljaar gecontinueerd.