Nieuwsarchief

Half september publiceerde collega Eefke Voeten een artikel in Pulse primair onderwijs, magazine voor schoolontwikkeling en kwaliteitszorg.

Overal in het land vinden bestuurlijke fusies tussen schoolbesturen plaats of worden samenwerkingsscholen opgericht. Voor sommige scholen zit er niets anders op dan binnen afzienbare tijd te sluiten. Welke scenario er in het onderwijs ook wordt ingezet om krimp het hoofd te bieden, een goed doordachte communicatiestrategie is een must. Eefke gaat hier in het artikel, dat onlangs verscheen in het najaarsnummer van Pulse, verder op in en geeft een aantal concrete suggesties voor doeltreffende communicatiemiddelen.

Lees het volledige artikel 'Communicatie bij krimp'.