Nieuwsarchief

Het Ontwikkelcentrum is bezig met de afronding van haar nieuwe businessplan. BOP leverde de input.

Het businessplan is tot stand gekomen in samenwerking met belangrijke stakeholders. BOP leverde de input aan het Ontwikkelcentrum door individuele gesprekken te voeren. Dit najaar volgde een groepssessie.

BOP ging in de individuele gesprekken met de samenwerkingspartners in op belangrijke trends waar het Ontwikkelcentrum de komende jaren op in moet spelen. Ook kwam de huidige en toekomstige positie van het Ontwikkelcentrum uitgebreid aan bod. In de groepssessie dit najaar werd een aantal rode lijnen uit de individuele gesprekken uitgediept. Al met al een mooi traject dat nog een staartje krijgt. Het Ontwikkelcentrum heeft BOP gevraagd het projectmanagement op zich te nemen van een nieuwe promotiefilm waarin een aantal stakeholders zijn visie geeft op de positie en de rol van het Ontwikkelcentrum de komende jaren.