Nieuwsarchief

BOP heeft een communicatietraining aan 12 basisschooldirecteuren van de Stichting Palludara afgerond. De training bestond uit een theoretisch en een praktisch deel.

Centraal stonden het schoolprofiel, imagobepalende factoren, de communicatiestructuur en het communicatieplan. Uit de evaluaties blijkt dat BOP kan terugkijken op een geslaagde training. Vooral de ruimte voor eigen inbreng en de informele sfeer werden door de directeuren gewaardeerd.

 

Aanpak
Voor de ontwikkeling van de training bracht BOP in een vooroverleg met de directie de huidige communicatiestructuur en communicatiemiddelen in kaart en werden overige wensen geïnventariseerd. Ook verzamelde BOP communicatievoorbeelden uit de praktijk van de schooldirecteuren die in de training werden gebruikt. Met de kennis die is opgedaan tijdens de training kunnen de directeuren aan de slag met hun communicatiestructuur en communicatieplan.