Nieuwsarchief

BOP heeft in opdracht van Stichting Palludara onderzocht of er voldoende draagvlak is voor de ontwikkeling van een nieuw kindcentrum.

Stichting Palludara heeft de ambitie om haar scholen CBS East-Kime/ Bernegea in Oosthem en CBS De Gearrin in Folsgare te laten fuseren tot één kindcentrum. In januari 2013 heeft BOP een vragenlijst verspreid onder ouders en potentiële ouders in het voedingsgebied van de twee scholen. De vragenlijst was erop gericht het draagvlak te peilen voor het nieuwe kindcentrum. Begin februari zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat het draagvlak voor het kindcentrum erg groot is. Veel ouders in het voedingsgebied van de twee scholen ondersteunen de ambitie van Stichting Palludara om een nieuw kindcentrum te realiseren. Ouders geven wel aan dat ze behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de toekomst van de scholen en de daadwerkelijke invulling van het kindcentrum. De uitkomsten van het onderzoek geven de stichting voldoende aanleiding om vervolgonderzoek te doen naar de haalbaarheid van het kindcentrum.

Stichting Palludara is verantwoordelijk voor 17 christelijke basisscholen in Zuidwest Friesland. Vijf basisscholen in Sneek en dertien scholen in de omliggende omgeving. In totaal zijn 270 medewerkers en 2.700 leerlingen aan de scholen verbonden.