Nieuwsarchief

Voor de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier heeft BOP weer een magazine voor ouders gemaakt. Dit keer stond het magazine in het teken van ouderbetrokkenheid. BOP evalueerde het magazine al eerder. Daaruit kwam naar voren dat ouders het blad waarderen.