Nieuwsarchief

Deze zomer verzorgde BOP de vormgeving van het strategisch beleidsplan en de publieksversie van het jaarverslag van Stichting Gearhing.

De Stichting Gearhing vormt sinds 1 januari 2009 het bevoegd gezag van 29 openbare basisscholen in Zuidwest Friesland. De publieksversie van het eerste jaarverslag van Gearhing wil het publiek informeren over de activiteiten en speerpunten van het bestuur. In het strategisch beleidsplan worden de doelen voor 2010-2014 geformuleerd en maakt duidelijk waar Gearhing voor staat.

Gearhing vond het belangrijk dat beide documenten een goede indruk bij haar stakeholders zouden achterlaten en vroeg BOP daarom om de vormgeving te verzorgen. Gearhing zorgde zelf voor de teksten en de fotografie.

Klik op de omslagen om een aantal pagina's uit het strategisch beleidsplan of het jaarverslag te bekijken.

03_poster

03_poster