BOP kan uiteenlopend onderzoek voor u uitvoeren:

  • effectiviteit interne en externe communicatie
  • imago
  • marktbehoeften
  • effectiviteit organisatiestructuur
  • klanttevredenheid
  • aansluiting basis- en voortgezet onderwijs

Wij maken een kwalitatieve analyse van uw onderzoeksvraag, voorzien van een cijfermatige onderbouwing. BOP presenteert de onderzoeksresultaten in een rapport. Hierin geven we concrete aanbevelingen, beleidsadviezen en een plan van aanpak voor het vervolg. BOP ondersteunt ook bij de uitvoering van het advies in de vorm van projectmanagement.

Voorbeelden

  • BOP evalueerde voor een scholengemeenschap de nieuwe organisatiestructuur.
  • Een scholengemeenschap zette ons in voor de evaluatie van hun interne communicatie.
  • Voor een school onderzocht BOP de markt naar de haalbaarheid van een vwo-onderbouw.