Samenwerkingspartners

 • Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)
 • Stichting Actief Ouderschap
 • Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen

Opdrachtgevers

 • Praktijkonderwijs De Bolster
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Schoolbestuur Lauwers & Eems
 • Dr. Nassau College
 • Ontwikkelcentrum
 • OSG Piter Jelles
 • PrO Assen
 • Roelof van Echten College
 • Het Stedelijk Lyceum Enschede
 • Veluwse Onderwijsgroep
 • OSG Sevenwolden
 • IVN
 • Stichting Actief Ouderschap
 • Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
 • VCPO Noord-Groningen
 • Stichting Palludara
 • CSG Het Noordik
 • CONOD

 

BOPboekje